Sosyal Rehber Projesi

 

Bu projeyle, çocuk evlerinde kalan 10–18 yaşlarındaki çocukların rol model kazanmaları, sosyal entegrasyonları ve sosyo-kültürel gelişimlerinin sağlaması hedeflenmektedir. Proje kapsamında mülakat ile belirlenen 20-35 yaşlarındaki gönüllüler, gönüllü eğitimi ve oryantasyon programı sonrasında uygun görülen çocuğun gönüllüsü olarak, haftada bir gün çocuğun ihtiyacına uygun belirlenen etkinliklere katılmaktadırlar. Ayrıca çocukların akademik ihtiyaçlarına da destek olabilmektedirler.