Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi

 

2016 yılında İSTKA projesi kapsamında Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapiler Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi ile şu atölyeler kurulmuştur:

• Karakter Atölyesi (Büyük Adamlar, Büyük Kitaplar, Değerlerimiz)

• Kendini İfade Atölyesi (Drama, Hitabet, Yazarlık)

• Matematik Atölyesi (Mental Aritmetik, Singapur Matematiği, Eğlenceli Matematik)

• Bilim Atölyesi (Robotik, Deneyler, Çevreci Çocuk)

• Sanat Atölyesi (Görsel Sanatlar, Müzik, Stop Motion –Karikatür-)

• Oyun Atölyesi (Origami, Zekâ Oyunları, Geleneksel Türk Oyunları)

Ayrıca proje kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma adına psikologların eğitimleri, eğiticilerin eğitimleri ve atölye el kitapçıkları düzenlenmiştir.