AR-GE Çalışmaları

 

Ar-Ge Çalışmaları

Çocuk evlerinde yaşayan çocukların, bakım personellerinin ve gönüllülerin; eğitim kalitelerini yükseltmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmakta ve bu konularda ulusal ve uluslararası hibe programlarına projeler hazırlanmaktadır. Ayrıca raporlama, envanter geliştirme, kurumsal kimlik ve tanıtım çalışmaları yürütülmektedir.