Çocuk Evleri Sistemi Nedir?

 

Çocuk Evi Sistemi Nedir?

Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir. İlk olarak 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 

Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ASP Bakanlığı gerçek veya tüzel kişilere işbirliği ve protokol kapsamında Çocuk Evi açma izni vermiştir. ASP Bakanlığı Çocuk Evleri Sistemi kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla protokol imzalayarak daha çok çocuğumuzun bu sistemden faydalanmasına çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışan sivil toplum kuruluşları içinde 593 çocuk ve 118 çocuk evi ile en çok çocuk evi açan Mutlu Yuva Derneği’dir. 

 

Çocuk evlerinin amacı nedir?

Çocuk Evi Sisteminde 5-6 çocuk belli eğitim ve testlerden geçirilerek (Psikologlar tarafından uygulanan MMPI kişilik envanteri) seçilmiş bakım verenleri ile bir aile düzeni oluşturulmaya çalışılarak çocukların topluma entegrasyonu amaçlanmıştır. Bu sistemle çocuklar toplumdan izole edilmiş, karantinaya alınmış bir durumdan çıkarılıp, komşuluk ev ve aile hayatını öğrenebilecekleri bir ortamda yaşama hakkına sahip olmaktadır.