AR-GE Komisyonlarımız

      Çocuk evlerinde yaşayan çocukların, bakım personellerinin ve gönüllülerin; eğitim kalitelerini yükseltmek, etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla çalışmalar yapılmakta ve bu konularda ulusal ve uluslararası hibe programlarına projeler hazırlanmaktadır. Ayrıca raporlama, envanter geliştirme, kurumsal kimlik ve tanıtım çalışmaları yürütülmektedir.

Komisyon halen aktif durumda olan hibe almaya hak kazanan 4 rojenin yürütücülüğünü yapmaktadır.

Bunlar;

Yaşam Merkezleri Projesi (İSTKA)
Hayat Rehberi Yetiştirme Projesi ( İSTKA)
Hamiyet Aile Projesi (İç İşleri Bakanlığı)
Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapi Hizmetleri Yoluyla
Psikososyal Destek Sağlanması Projesi ( İSTKA)