Eğitim Komisyonlarımız

Mutlu Yuva Derneği;
-Çocuk evlerinde kalmakta olan çocuklara yönelik akademik becerilerini geliştirici, karakter gelişimi ve değerleri içeren eğitim programları hazırlar ve uygular.
-Bakım veren personele mesleki yetkinliklerini arttıran hizmet içi eğitim programları düzenler.
-Alanda çalışan uzman personele, mesleki gelişimlerini destekleyen ve uygulama alanlarını arttıran eğitimler düzenler.
-İlgili ilçelerin halk eğitim müdürlüğü ile işbirliği yaparak, çocuk evlerinde istihdam edilecek olan bakım elemanı adaylarına “çocuk gelişimi” kursu organize eder.
- Toplum ve dernek çalışanlarının eğitimleri ve bilinçlendirilmesi adına ihtiyaç duyulan konularda seminer ve söyleşiler düzenler.