Psikoloji Komisyonu

Psikoloji Komisyonu, Çocukların geçmiş yaşantılarında karşılaştıkları travmaların olumsuz etkilerinin azaltılması ve iyileştirilmesiyle çocukların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; çocuklara terapi desteği sağlamak başlıca olmak üzere çocuğa temas eden tüm gelişim alanlarını da (çocuk evi, bakım elemanı, öz ailesi, okul, hamiyet aile, yaşam merkezi vb) takip eder.

Her psikolog 5-7 evden sorumludur. Sorumlu olduğu evlerdeki çocukların psikolojik takibini yapar. Çocukların terapi desteği almasını, test uygulamaları yapılmasını, çocukların psikiyatriye yönlendirilmesi ve takibini, çocuk evlerini ziyaret ederek gözlemlerde bulunmasını, çocuk evlerinde görev alan bakım elemanlarına danışmanlık hizmetinin sağlanmasını, çocuk evlerinde aylık ev toplantılarının düzenlenmesini, öz aile görüşmelerinin gözlemlenmesi ve düzenlenmesini, bakım elemanlarına hizmet içi eğitim verilmesini üstlenmektedir.

Psikoloji komisyonu, çocukların psikolojik takibi başta olmak üzere; dernekte bulunan diğer komisyonlarla da koordineli olarak çalışmaktadır. Bu komisyonlar; hamiyet aile komisyonu, insan kaynakları, arge birimi ve eğitim komisyonudur.

Hamiyet aile komisyonu ile; gönüllü başvurularının görüşülmesi ve değerlendirilmesi, sosyal incelemelerinin yapılması ve raporlarındırılması, düzenli olarak 2 ayda bir yapılan rehberlik ve danışmanlık toplantılarının yapılması ortak yürütülür.

İnsan kaynakları komisyonu ile; çocuk evlerinde görev yapmakta olan bakım elemanlarının mülakat görüşmelerinin yapılması ve değerlendirilmesi, gerekli testlerin uygulanması ortak yürütülür.

Arge komisyonu ile; proje konusunda fikir oluşturulmasında ve yürütülen projenin desteklenmesinde ortak çalışmalar yürütülür.

Eğitim komisyonu ile; dernek bünyesinde çıkarılan dergilerde yazı işleri ve içerik oluşturulması ve gerekli durumlarda danışmanlık sağlanması, hizmetiçi eğitim konularının belirlenmesi konusunda ortak çalışmalar yürütür.