Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapötik Destek Projesi

Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapiler Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi 

2016 yılında İSTKA projesi kapsamında Dezavantajlı Çocuklara Yaşam Atölyeleri ve Terapiler Yoluyla Psikososyal Destek Sağlanması Projesi ile şu atölyeler kurulmuştur:

• Karakter Atölyesi (Büyük Adamlar, Büyük Kitaplar, Değerlerimiz)

• Kendini İfade Atölyesi (Drama, Hitabet, Yazarlık)

• Matematik Atölyesi (Mental Aritmetik, Singapur Matematiği, Eğlenceli Matematik)

• Bilim Atölyesi (Robotik, Deneyler, Çevreci Çocuk)

• Sanat Atölyesi (Görsel Sanatlar, Müzik, Stop Motion –Karikatür-)

• Oyun Atölyesi (Origami, Zekâ Oyunları, Geleneksel Türk Oyunları)

Ayrıca proje kapsamında kurumsal kapasiteyi artırma adına psikologların eğitimleri, eğiticilerin eğitimleri ve atölye el kitapçıkları düzenlenmiştir.