Geleceğimiz İçin...

Türkiye'de korunmaya muhtaç bir milyondan fazla çocuk olduğunu biliyor musunuz?

Biz Kimiz

Mutlu Yuva Derneği, kimsesiz ve korunmaya ihtiyacı olan çocukların her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını sevgi dolu bir yuvada karşılamak amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. 2024 yılı itibariyle Müstakil yönetimleri olan İstanbul, Bursa, Ankara, Yozgat, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 6 ilde , 124 çocuk evinde 700 civarı çocuğa hizmet vermeye devam etmektedir ve bugüne kadar 1000’den fazla çocuğa ulaşılmıştır. 6 ilde bulunan Mutlu Yuva Derneklerimiz “Çocuk ve Gençlik Federasyonu” çatısı altında toplanmıştır. Federasyonumuzun Başkanlığını da İstanbul Mutlu Yuva Derneği’nin başkanlığını yapan Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT yürütmektedir.

Çocuk evlerinde 5-6 çocuk, 3 bakım personelinin gözetiminde yaşamaktadırlar. Kalabalık grupların yaşadığı yetimhane olgusundan uzaklaştırılarak sosyal hayatın içerisine dahil olabilecekleri aile sıcaklığında evlerde yaşamlarını sürdürmeleri temel amaçtır.

Çocuk evlerimizin, kiraları, tefrişatları, tadilat, tamirat işleri, tüm lojistik maliyetleri derneğimiz tarafından karşılanmaktadır.

Çocuk evlerinde kalan çocukların faydalanması için 3 adet Eğitim Gelişim merkezi açılmış. Bu merkezlerde; çocuklarımızın akademik başarılarını yükseltmek, yetenek, becerilerini geliştirmek, Milli ve Manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için 17 farklı alanda çalışan öğretmenler ve eğitimciler istihdam etmekteyiz. Bununla birlikte çocukların geçmiş hayatlarında yaşadıkları travmalardan kurtulmaları ve onlarla baş etmeleri için, terapiler ve psiko-sosyal destekler yapmak adına özlük hakları derneğimize ait psikologlar istihdam etmekteyiz. Yapılan bu çalışmaların giderleri, ulaşım maliyetleri, personel özlük hakları derneğimiz tarafından karşılanmakta ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hiçbir ödeme almamaktayız.

Bu çalışmaların tüm finansal kaynağı hayırseverlerden gelen zekât, fitre ve bağışlardan oluşmakta, derneğin hiçbir ticari faaliyeti bulunmamaktadır.

Derneğin misyonu; kimsesiz çocukların değer katan, üreten, ahlaki ve dini değerlere sahip, sağlıklı bireyler olarak topluma katılımını destekleyici projeler üretmektir. Derneğin açmış olduğu çocuk evlerinde yaşayan çocukların yoksunluk ihmal veya istismar nedeniyle oluşan problemlerini rehabilite ederek fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı olması için gerekli mesleki çalışmalara uygun ortam oluşturmaktadır.

Derneğin vizyonu; kimsesiz çocuklara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak; ailelerin risk altındaki çocuklara yönelik faaliyetlere gönüllü projeler aracılığıyla katılımını sağlamak; devletin ilgili birimlerine saha çalışmaları hakkında önerilerde bulunmak ve ülkemizin bu alanda öncü kuruluşlarından biri olmaktır.

Korunmaya ihtiyacı olan yetim, öksüz, kimsesiz çocukların kimsesi olmak yolunda başlayan dernek çalışmaları, bu çocukları topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırmayı amaçlamakta ve onların barınması için çocuk evleri açmaktadır. Her geçen gün artan kimsesiz çocukların hayata kazandırılması için gönüllülere ve hayırseverlere pek çok sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluğun gerçekleşmemesi demek onbinlerce çocuğun temel insan haklarından mahrum kalması , suç ve terör örgütlerine malzeme olması sonucunu doğuracaktır. Bu çalışmalar yaşanabilir bir Dünya için kurtarılmış hayatlar anlamını taşıyacaktır.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT (Genel Başkan)

Yusuf Ziya Korkmaz  

Abdülkadir YAZICI 

Adem TEMİZ

Abdullah Miraç GERÇİK

Cengiz ÜSTÜN

Ömer Yılmaz

Harun Altun

Halil Badem

Mehmet Ali Gökçe

Numan Memi

Diğer İllerdeki Mutlu Yuva Dernekleri

Bursa Mutlu Yuva Derneği Prof. Dr. Mehmet Emin Ay (Başkan)

Ankara Mutlu Yuva Derneği Prof. Dr. Salih Battal (Başkan)

Yozgat Mutlu Yuva Derneği  Yusuf Başer (Başkan)

Şanlıurfa Mutlu Yuva Derneği Halil Özcan (Başkan)

Diyarbakır Mutlu Yuva Derneği Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi (Başkan)

6

İl

140

Çocuk Evi Açıldı, Yenileri Açılmaya Devam Ediyor

700

'Den Fazla Çocuğumuz Evlerimizde Barınıyor

1000

'Den Fazla Çocuk Evlerimizden Hayata Kazandırıldı.