Mutlu Yuva Derneği olarak 100.Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayına katılıyoruz.
2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planı; demokratik, katılımcı, kapsayıcı, hesap
verebilir ve iş birliği, uyum yeteneği ve aktif vatandaşlık bilinci yüksek bir sivil toplumun yapısının
oluşturulmasını teminen sivil toplumun kamu politikalarının planlama, yapım, izleme ve
denetleme aşamalarının konuşulup raporlandığı bu güzel programa bizi davet eden Sayin bakan Mahinur Aktaş hanıma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teşekkür ederiz.

Diğer Haberler

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir